Gold Valuators

Sr No Saraf City Name Contact No
1. Mr. Subhash Raghunath Potdar  Nandani 9960567744
2. Mr. Prakash Rajaram Belwalkar Jaysingpur 9890342502
3. Mr. Anil Gundappa Gadkari Rukadi 9822211776
4. Mr. Satish Appaso Potdar Rukadi 9890645858
5. Mr. Vinayak Babanrao Potdar Kumbhoj 9850858180
6. Mr. Vijay Neminath Madake Kabnur 9850028655
7. Mr. Vinayak Shridhar Mangaokar Kurundwad 9096148770
8. Mr. Sachin Babaso Pasanna Gandhinagar 9822592747
9. Mr. Sachin Chandrakant Sutar Kabnur 9371126705
10. Mr. Satish Aananda Kanire Ingali 7588064221
11. Mr. Arun Muralidhar Borgaonkar Nandani 9822235397
12. Mr. Neminath Dhanpal Galatage Kasabe Digraj 9730487151
13. Mr. Chandrakant Shripl Vanjale Nandre 9921450528