Branch Adviser

Branch Jaysingpur

Sr. No. Name
1 Mr. Mahavir Dada Chougule
2 Mr. Sunil Laxman Patil
3 Mr. Yashwant Aananda Koli
4 Mr. Paygonda Gundhar Almane
5 Mr. Sanjay Tukaram Thorvat
6 Mr. Sadashiv Bhau Mali
7 Mr. Panchshil Muralidhar Waychal

Branch Kurundwad

Sr. No. Name
1 Mr. Kallappa Bhau Koik
2 Mr. Sharad Dhanpal Alase
3 Mr. Javahar Jingonda Patil
4 Mr. Chandrakant Bhingonda Patil
5 Mr. Rajendra Babaso Patil
6 Mr. Mukund Sakharam Pujari
7 Mr. Balkrushna Mahaling Lambe
8 Mr. Santosh Prabhulal Shaha
9 Mr. Anant Gopal Patil

Branch Gandhinagar

Sr. No. Name
1 Mr. Mahavir Ravsaheb Patil
3 Mr. Kulbhushan Annasaheb Chougule
4 Mr. Mahavir Baburao Digambare
5 Mr. Prashant Bhagwanrao Khade
6 Mr. Uday Ganpatrao Masute
7 Mr. Rajgonda Jingonda Patil
8 Mr. Suhas Shantinath Patil